การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บ
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ไทยรัฐ
เชียงใหม่นิวส์
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
 
 
 
 

 นายนิกร แก้วคำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายนิคม ตุ่นวัน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายพีรวัส ปาเลิง
หัวหน้าสำนักปลัดนายจำรัส แก้วบุญรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายจิณณวัชร์ ขันคำกาศ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายธนากานต์ ทองขาว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบ้ติงาน


นายชลธี วงค์คำ
นักป้องกันฯ (ลูกจ้างประจำ)

 


 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-106050 แฟกซ์ : 053-106050 E-mail : info@banluang.org [Site Admin]
Copyright © 2013 banluang.org All rights reserved. Power by MaeaiComputer