การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บ
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ไทยรัฐ
เชียงใหม่นิวส์
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
 
 
 
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเครื่องสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมและผู้ร่วมประชุมสภา อบต.บ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุมและผู้ร่วมประชุมสภา อบต.บ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าตำบลบ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาลฉุกเฉิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนตส่วนกลาง NISSAN NAVARA
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นหมึกเครื่องพิมพ์ Canon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมสำหรับเป็นของรางวัล ในโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและของรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนตส่วนกลาง TOYOTA VIGO
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลบ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาลฉุกเฉิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ของกองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่มาติดต่อราชการในสำนักงาน อบต.บ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นน้ำดื่มสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฉายแบบคาดศีรษะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลบ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง
ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะโต๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับใช้รับรองแขกผู้ที่มาติดต่อราชการกับอบต.บ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยาไกลโฟเซต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอแม่อาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่องการใช้คู่มือประชาชนตามมาตรา7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-106050 แฟกซ์ : 053-106050 E-mail : info@banluang.org [Site Admin]
Copyright © 2013 banluang.org All rights reserved. Power by MaeaiComputer